حسابان وب

فرآیند ثبت معاملات و محاسبه مالیات در سامانه مودیان تعیین شد

0 469
آکادمی محسن قاسمی

در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه صندوق مکانیزه فروش و سامانه مودیان با تصویب ماده ۵ این لایحه، فرآیند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان تعیین شد.

فینتو


بر این اساس فرآیند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان به شرح زیر است:

الف) صورت حساب الکترونیکی توسط فروشنده از طریق سامانه مودیان صادر می شود. در مورد مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی توسط پایانه فروشگاهی انجام می شود.

ب) در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهایی نبود و خود عضو سامانه مودیان باشد، صورت حساب الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مودیان منتقل می شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می گردد.

 براساس تبصره این بند مودیان مالیاتی مکلف شدند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ درج صورت حساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان نسبت به اعلام پذیرش و یا عدم پذیرش این صورتحساب اقدام نمایند.

 عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط میشود.

پ) در پایان هر دوره بدهی مالیات بر ارزش افزوده مودی که عبارت است از: مابه التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می شود.

در صورتی که مالیات فروش مودی بیشتر از مالیات خرید وی باشد، مودی موظف است مابه التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند به حساب سازمان واریز کند. متقابلاً در صورتی که مالیات فروش مودی کمتر از مالیات خرید وی باشد، سازمان امور مالیاتی موظف است مابه التفاوت را به مودی مسترد نماید.

ت) پس از اتمام مواعید مقرر در این ماده، مأموران مالیاتی جز در مواردی که در این قانون اجازه داده شده نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کند.

ث) به منظور تکمیل اطلاعات سازمان امور مالیاتی در خصوص مودیانی که عضو سامانه مودیان نبوده و یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می کند، سامانه مودیان باید به گونه ای طراحی شود که مودی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورت حساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان  امور مالیاتی اطلاع دهد.

 طبق تبصره این ماده، گمرک موظف است امکان انتقال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط وارد کنندگان را به سامانه مودیان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم کند.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.