حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۳۱ مورخ ۹۷/۹/۱۸(شرایط قابل قبول بودن هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی)

0 2,347
آکادمی محسن قاسمی

شرایط قابل قبول بودن هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی توسط  سازمان امورمالیاتی تشریح شد.


فینتو


متن کامل بخشنامه:

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۳۱ مورخ ۹۷/۹/۱۸(هزینه تنزیل اسناد خزانه به عنوان هزینه ی قابل قبول مالیاتی) را اینجا ببیند.



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.