نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۳۱ مورخ ۹۷/۹/۱۸(شرایط قابل قبول بودن هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی)

0 3,205

حسابداراپ

شرایط قابل قبول بودن هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی توسط  سازمان امورمالیاتی تشریح شد.


پندار سیستم


متن کامل بخشنامه:

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۳۱ مورخ ۹۷/۹/۱۸(هزینه تنزیل اسناد خزانه به عنوان هزینه ی قابل قبول مالیاتی) را اینجا ببیند.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.