حسابان وب

استانداردهای مصوب جدید حسابداری

1 6,472

حصین حاسب

استاندارد حسابداري ۳۴ با عنوان “رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات”  مصوب سال ۱۳۹۷ که در مورد كليه‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آنها از تاريخ‌ ۱/۱/۱۳۹۸ و بعد از آن‌ شروع‌ مي‌شود، لازم‌الاجراست‌.  


📣نکته: اجرای همزمان این استاندارد و استاندارد حسابداری ۱ ارائه صورتهای مالی، موجب کنارگذاری استاندارد حسابداری ۶ گزارش عملکرد مالی می‌شود.

⭕️پی نوشت:با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ ۸ رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات (ویرایش ۲۰۱۷) نيز رعايت‌ مي‌شود.

✔️ استاندارد حسابداری شماره ۱ با عنوان ” ارائه صورت های مالی” مصوب سال ۱۳۹۷ که از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۸ لازم الاجراست، جایگزین استاندارد حسابداری ۱ نحوه ارائه صورتهای مالی (مصوب ۱۳۷۹) می‌شود.

پندار سیستم

⭕️اجرای الزامات این استاندارد، منجر به کنارگذاری استاندارد حسابداری ۱۴ نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری می‌گردد. ( لازم به ذکر است که ، اجرای همزمان این استاندارد و استاندارد حسابداری ۳۴ رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباه، موجب کنارگذاری استاندارد حسابداری ۶ گزارش عملکرد مالی می‌شود.)

✔️استاندارد حسابداری شماره ۲ با عنوان “صورت جریان های نقدی” مصوب سال ۱۳۹۷ که از تاریخ که از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۸ لازم الاجراست جایگزین استاندارد قبلی با عنوان ” صورت جریان وجوه نقد” می گردد.

✔️استاندارد حسابداري ۳۶  با عنوان “ابزارهای مالی: ارائه” مصوب سال ۱۳۹۷ که در مورد كليه‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آنها از تاريخ‌ ۱/۱/۱۳۹۸ و بعد از آن‌ شروع‌ مي‌شود، لازم‌الاجراست‌.

⭕️پی نوشت: با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي‌ حسابداری ۳۲ ابزارهای مالی: ارائه (ویرایش  ۲۰۱۷ ) نیز رعايت‌ مي‌شود.

✔️استاندارد حسابداري ۳۷  با عنوان “ابزارهای مالی: افشا” مصوب سال ۱۳۹۷ که در مورد كليه‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آنها از تاريخ‌ ۱/۱/۱۳۹۸ و بعد از آن‌ شروع‌ مي‌شود، لازم‌الاجراست‌.

⭕️پی نوشت: با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي‌ گزارشگری مالی ۷ ابزارهای مالی: افشا (ویرایش ۲۰۱۷)، به استثنای بندهای ۹ تا ۱۲الف و ۲۰ تا ۲۴، رعايت‌ مي‌شود.محل تبلیغ شما

1 نظر
  1. پژمان می گوید

    با سلام در استاندارد جدید، استاندارد ۴ ذخائر تغییر نداشته؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.