وی افزود: الان حجم نقدینگی که صرف خرید طلا، ارز و زمین می‌شود، بد نیست ریشه‌هایش بررسی شود، که چند درصد اینها مردم هستند، خیلی از اینها مردم نیستند بعضا دولتی و غیر دولتی هستند و برای اینکه خودشان را حفظ کنند طبیعتا مردم به ضرر و زحمت می‌افتند.