حسابان وب

تکلیف اخیر بازرسان و حسابرسان قانونی درخصوص ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه

0 944

حسابداراپ

حسابداری علیمرادی

باتوجه به الزام  ثبت اطلاعات پرداخت های کارکنان ومدیران درسامانه ثبت حقوق و مزایا ، بازرسان و حسابرسان قانونی مکلفند شرایط اجرای این ماده را گزارش کنند.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.