اطلاعیه نحوه معرفی مبارزه با پولشویی توسط شرکت‌ها 

0 3,794

هوفر

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص معرفی مسئول مبارزه با پولشویی اطلاعیه ای بدین شرح صادر کرد:


کلیه شرکت های خصوصی و موسسات تجاری و بازرگانی مشمول، جهت معرفی مسئول مبارزه با پولشویی خود مستقیماً با دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکاتبه و به آدرس اینترنتی WWW.IRANAML.COM متعلق به دبیرخانه مذکور مراجعه و با کلیک بر روی گزینه (ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری) اقدام نمایند.  نمونه فرم معرفی فرد 
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.