حسابان وب

پرداخت حق سنوات سربازی برای بیمه چگونه است؟

0 2,055

حسابداراپ

بیمه شده می تواند تقاضای خود را درباره احتساب سوابق سربازی به شعب تامین اجتماعی ارائه و هزینه مربوطه را یکجا و یا اقساطی پرداخت کند.


فینتو

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کاربری در صفحه مشکلات مردم نوشته است: آیا حق سنوات سربازی برای بیمه را می توانم قسطی پردلخت کنم؟

در این باره روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد: بیمه شده می تواند تقاضای خود را درباره احتساب سوابق سربازی به شعب تامین اجتماعی ارائه و هزینه مربوطه را یکجا و یا اقساطی پرداخت کند و زمانی که به شیوه اقساطی پرداخت کند با اتمام اقساط، دوران خدمت سربازی در سوابق بیمه ای فرد دیده می شود.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.