حسابان وب

هزينه قابل قبول  تنزيل اوراق خزانه دريافتي پيمانكاران از دولت بابت مطالبات

0 7,408
آکادمی محسن قاسمی

باتوجه به این که دولت برای پرداخت مطالبات پیمانکاران اقدام به ارائه اسناد خزانه با سررسید های آینده می کند ، پیمانکاران قاعدتا برای دسترسی به منابع نقد ، اقدام به فروش این اسناد با تحمل هزینه تنزیل آن می کنند که این هزینه مورد قبول واحدهای مالیاتی واقع نمی شده است. سوابق و مصوبات  این موضوع را ادامه مشاهده فرمائید.


لینک مرتبط:

فینتو

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۳۱ مورخ ۹۷/۹/۱۸(هزینه تنزیل اسناد خزانه به عنوان هزینه ی قابل قبول مالیاتی) را اینجا ببیند.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.