حسابان وب

نحوه محاسبه ارزش افزوده فروش کالای امانی ارسالی چگونه است؟

0 1,254
آکادمی محسن قاسمی

نحوه محاسبه ارزش افزوده فروش کالای امانی ارسالی ، یکی از ابهامات محاسبه مالیات ارزش افزوده است که ذیلا به آن می پردازیم:


طبق نص صریح قانون ارزش افزوده تاریخ تعلق مالیات ارزش افزوده در مورد عرضه کالا ؛ تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا، تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد،حسب مورد می‌باشد.

فینتو

 از آنجا که در قراردادهای فروش امانی کالا، تاریخ ارسال امانی کالا مقدم بر تاریخ صدور فاکتور فروش میباشد ، پس مبنای تعلق مالیات بر ارزش افزوده اینگونه قراردادها نیز تاریخ ارسال کالای امانی است نه تاریخ صدور صورتحساب فروش کالا.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.