حسابان وب

ضوابط اشخاص حقيقي حق العملكار مشمول ثبت نام در ماليات برارزش افزوده

0 941
آکادمی محسن قاسمی

دفتر فنی و اعتراضات مالیاتی سازمان امورمالیاتی ، اشخاص حقيقي حق العملكار  را مشمول ثبت نام در ماليات برارزش افزوده ندانست.


فینتو
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.