حسابان وب

استفاده از مجوز هزينه كرد خارج شمول؛‌ حداكثر ۵۰ درصد سال قبل

0 3,260

حصین حاسب

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، موضوع جلوگیری از هزینه کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.


 به گزارش  مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل ‌سازمان برنامه و بودجه كشور، براساس اين آيين‌نامه اجاره هر گونه ساختمان و تأسيسات جديد و خريد ساختمان و تأسيسات جديد اداري، رفاهي، فرهنگي و ورزشي به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال ۱۳۹۷ به دليل تغيير تقسيمات كشوري، تجميع ساختمان هاي اداري موجود بدون ايجاد بار مالي جديد يا تمركز زدايي و خروج از كلانشهرها بدون ايجاد بار مالي جديد راه اندازي شوند، از هر محل از جمله مجوزهاي هزينه كرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳-، ممنوع است.

اين آيين نامه همچنين نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال ۱۳۹۷ به دليل تغيير تقسيمات كشوري، تجميع ساختمان هاي اداري موجود بدون ايجاد بار مالي جديد يا تمركززدايي و خروج از كلانشهرها بدون ايجاد بار مالي جديد راه اندازي شوند، از هر محل از جمله مجوزهاي هزينه كرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، ممنوع است.

بر اساس اين مصوبه هزينه هاي مصرفي و ملزومات اداري براي دستگاه اجرايي، حداكثر به ميزان هفتاد درصد (۷۰%) عملكرد سال قبل مجاز است.

محدوديت هاي سفرهاي خارجي و ماموريتهاي داخلي
همچنين هزينه هاي سفرهاي خارجي و مأموريت هاي داخلي به استثناي مأموريت هاي واحدهاي نظارت در دستگاه اجرايي و امور بين الملل نفت و گاز وزارت نفت و امور بين الملل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان انرژي اتمي ايران (با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور/ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها) حداكثر به ميزان شصت درصد (۶۰%) عملكرد سال قبل مجاز است.

پندار سیستم

ضوابط برگزاري همايش و گردهمايي
در اين آيين‌نامه تاكيد شده است:‌ هزينه‌هاي برگزاري هر گونه همايش، گردهمايي و نظاير آن از محل تمامي اعتبارات دستگاه اجرايي از جمله مجوزهاي هزينه كرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، حداكثر به ميزان سي درصد (۳۰%) عملكرد سال قبل و با اتخاذ تدابيري براي مديريت هزينه ها امكان پذير است.

چاپ نشريات غيرمرتبط ممنوع
همچنين چاپ نشريات غيرمرتبط با وظايف دستگاه اجرايي از هر محل از جمله مجوزهاي هزينه كرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، ممنوع است.

استفاده از مجوز هزينه كرد خارج شمول؛‌ حداكثر ۵۰ درصد سال قبل
استفاده از مجوز هزينه كرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين و مقررات مربوط، موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، حداكثر به ميزان پنجاه درصد (۵۰%) عملكرد سال قبل مجاز است. موارد استثنا نيز صرفاً براي موارد خاص با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز خواهد بود.

سازمان برنامه و بودجه كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد اين تصويبنامه را پس از دريافت و بررسي گزارش‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي، در پايان سال مالي تهيه و به مراجع ذيصلاح ارسال كند.

در اين آيين‌نامه همچنين تاكيد شده است استفاده از منابع شركت‌هاي دولتي براي هزينه در موارد ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي موضوع اين آيين‌نامه توسط دستگاه‌هاي اجرايي مجاز نيست.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.