حسابان وب

آشنایی اجمالی با مقررات مالیات بر ارث بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌ها

0 1,054

حسابداراپ

 سازمان امورمالیاتی با تهیه برشور آموزشی، مقررات مالیات بر ارث بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌ها راتوضیح داد.


فینتوارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.