حسابان وب

نحوه‌ی تسعیر بدهی‌های ارزی

0 1,794

حسابداراپ

نظر کارگروه فنی و استانداردها در خصوص نحوه‌ی تسعیر بدهی‌های ارزی اعلام شد.


فینتو

در پی پرسش مطروحه در خصوص نحوه‌ی تسعیر بدهی‌های ارزی و آثار آن بر صورت‌های مالی نظر کارگروه فنی و استانداردهای جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران اعلام شد.

کارگروه فنی و استانداردها اعلام کرد در خصوص نحوه‌ی تسعیر بدهی‌های ارزی و آثار آن بر صورت‌های مالی، به نظر کارگروه فنی و استانداردها، کلیه‌ی واحدهای مشمول که ملزم به تسویه‌ی بدهی ارزی خود برحسب ارز تعیین‌شده در قراردادها و توافق‌های فی‌مابین هستند، چنان‌چه تغییرات نرخ برابری ارز مربوط در فاصله‌ی زمانی اول دی‌ماه ۱۳۹۶ لغایت تاریخ تعیین نرخ رسمی جدید ارز (نرخ رسمی ارز در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷) منجر به حداقل ۲۰ درصد کاهش در ارزش برابری ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش شده باشد، این کاهش شدید باید طبق مفاد بند ۲۹-ب استاندارد حسابداری شماره ۱۶ با عنوان «آثار تغییر در نرخ ارز» به بهای تمام‌شده‌ی دارایی‌های مربوط منظور شود.




ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.