آرشیو روزانه

مرداد ۲۴, ۱۳۹۷

ثروت ملی به تاراج رفت

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، در صفحه توئیتر خود نوشت: «بانک مرکزی 35000 میلیارد تومان پول صرف مدیریت بحران موسسات مالی غیرمجاز کرد.