نرم افزارحسابداری صدگان

شرایط رفع یکبار ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی

0 1,020

حسابداراپ

درچه مواردی مودیان بدهکار مالیاتی می توانند از رفع یکبار ممنوع الخروجی استفاده نمایند؟


 رئیس کل  سازمان امورمالیاتی میتواند با توجه به اختیار حاصل از ماده ۲۰۲ ق.م.م در موارد زیر اجازه یکبار خروج از کشور را برای مودیان مالیاتی بدهکار حسب مورد صادر نمایند:

پندار سیستم

۱ . تشرف به خانه خدا یا زیارت عتبات

۲ . انجام امور درمانی

۳ . پیگیری مسائل تجاری به قصد تسویه بدهی.

۴ . سایر موارد به تشخیص سازمان امور مالیاتی. 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.