- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.


به گزارش اعتدال، عباسعلی کدخدایی در یادداشتی در این باره نوشت:
‏لایحه اصلاح ‎قانون پولشویی در ‎چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به ‎مجلس اعاده گردید. ملاک بررسی ‎شورای نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه، موازین شرع مقدس و قانون اساسی است.