دستورالعمل نحوه مطالبات مرخصی استحقاقی

0 83

دستورالعمل نحوه مطالبات مرخصی استحقاقی صادره توسط وزارت کار بدین شرح می باشد:
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.