حسابان وب

  دستورالعمل نحوه مطالبات مرخصی استحقاقی

0 1,398
آکادمی محسن قاسمی

دستورالعمل نحوه مطالبات مرخصی استحقاقی صادره توسط وزارت کار بدین شرح می باشد:


فینتو 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.