حسابان وب

بخشنامه ۲۳۲/۱۹۳۵۷ مورخ۹۶/۱۱/۱۰ (اظهارنظردرخصوص تعلق معافیت ماده ۵۷ ق م م)

0 2,084

حسابداراپ

توضیح سایت تازه های حسابداری:

فینتو

بند ۲ این نامه ابطال شد.لطفا اینجا کلیک کنید.


دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی ، توضیحاتی درخصوص تعلق معافیت ماده ۵۷ ق م م ، موضوع  اشخاصی که هیچ گونه درآمدی ندارند ارائه کرد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.