حسابان وب

واگذاری کارت های بازرگانی به غیر ممنوع شد

0 957

حسابداراپ

طبق مصوبه هیات وزیران:گذراندن دوره آموزشی تخصصی آشنایی با تجارت فرامرزی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران برای دریافت کارت بازرگانی توسط اشخاص حقیقی و نمایندگان مسئول از سوی اشتخاص حقوقی الزامی است.


هیات وزیران مصوبات مهمی را در ارتباط با استفاده از کارت های بازرگانی به تصویب رساند و معاون اول رئیس جمهور آن ها را ابلاغ کرد. در بخشی از این مصوبه آمده است:« دارندگان کارت های بازرگانی حق واگذاری آن (کارت) به غیر را ندارند. در صورت احزاز واگذاری کارت، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام کنند.»

در مصوبات روز ۱۳ تیرماه که سه روز پیش از سوی اسحاق جهانگیری ابلاغ شده است، در ارتباط با استفاده از کارت های بازرگانی آمده است:« دارنده کارت بازرگانی و استفاده کننده از آن متضامنا مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر است.» همچنین در یکی دیگر از تبصره های مصوبه ۲۱ تیرماه هیات دولت اشاره شده است:« چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوءتجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، می تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی ربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام کند.»

فینتو

همچنین در بخش دیگری از این مصوبات به محدودیت های استفاده از کارت های بازرگانی پرداخته شده است:« سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده کارت بازرگانی، برای سال اول، پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) دلار و برای سال دوم، دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰) دلار تعیین می شود. واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی ( از قبیل پروانه بهره برداری، جواز تاسیس، گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی) از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا عناوین مشابه آن از سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و همچنین اتحادیه ها و تشکل های قانونی، صرفا برای تامین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند. دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آن ها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش مجاز به واردات هستند.  برای اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر و سایر موارد استثنا رعایت سقف ارزش مذکور صرفا درصورت تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت یا به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق ایران و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت الزامی نیست.»

علاوه براین ها در یکی از تبصره های این مصوبه، آمده است:« گذراندن دوره آموزشی تخصصی آشنایی با تجارت فرامرزی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران برای دریافت کارت بازرگانی توسط اشخاص حقیقی و نمایندگان مسئول از سوی اشتخاص حقوقی الزامی است. دوره مذکور حداقل به مدت (۱۶) ساعت حاوی سر فصل مشتمل بر آثار حقوقی و مالی استفاده از کارت بازرگانی، آشنایی با مقررات صادرات و واردات، مالیات، امور گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیاست های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اخلاق کسب و کار، اینکوترمز، اعتبارات اسنادی، قانون تجارت و سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی مرتبط با تجارت یا برخی عناوین دیگر به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت است. دوره مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین المللی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل تغییر است.»
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.