نرم افزارحسابداری صدگان

صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالانه‌ی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران تصویب شد

0 1,515

حسابداراپ

صورت‌های مالی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، شامل ترازنامه، صورت‌های درآمد و هزینه و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ بعد از حسابرسی هیأت عالی نظارت در شورای‌عالی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به منظور ارائه در مجمع عمومی سالانه به تصویب رسید.


براساس گزارش هیأت عالی نظارت: «این هیأت اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است.»

همچنین براساس نظر هیأت: «صورت‌های مالی… وضعیت مالی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.»

پندار سیستم

علاوه بر آن بر اساس نظر هیأت عالی نظارت در گزارش هیأت مدیره درباره‌ی وفعالیت و وضع عمومی جامعه «موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مزبور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.»

گفتنی است که این نخستین بار است که صورت‌های مالی سالانه‌ی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران بدون بند شرط به تأیید هیأت نظارت رسیده است. همچنین برای نخستین بار صورت‌های مالی نهایی جامعه در این تاریخ تهیه، ارائه و تصویب شده است.

برای دریافت گزارش هیأت عالی نظارت و صورت‌های سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ به سایت جامعه  مراجعه فرمایید.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.