نرم افزارحسابداری صدگان

مالیات سال ۹۶ اصناف پنج درصد افزایش یافت

0 2,134

حسابداراپ

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از توافق مالیاتی با اصناف درباره عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل خبر داد و گفت: میزان مالیات سال ۹۶ این قشر نسبت به مالیات مقطوع سال ۹۵، پنج درصد افزایش یافت.


به گزارش ایرنا، ماه های خرداد و تیر هر سال، فصل محاسبه و پرداخت مالیات از سوی صاحبان کسب و کار به شمار می آید؛ اصناف، شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست در موعد مقرر در قانون اطلاعات فعالیت اقتصادی خود در یکسال گذشته را تکمیل و اظهارنامه مالیاتی را تسلیم کنند تا مشمول تخفیف ها و معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم باشند.

در این ارتباط، «سید کامل تقوی نژاد» رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور روز چهارشنبه درباره جزئیات توافق با اصناف که گروه سوم مشمول مالیات های مستقیم را تشکیل می دهند، اظهار داشت: دستورالعمل توافق مالیاتی امسال مشمول تمام صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی است که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۳۹۶ حداکثر ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون فوق به میزان مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان باشد.

به گزارش ایرنا، مودیان صاحبان مشاغل در آیین نامه قانون مالیات های مستقیم بر اساس حجم فعالیت به سه گروه تقسیم می شوند؛ گروه اول کسانی هستند که مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل آنها بیش از سه میلیارد تومان بوده و برای گروه دوم باید بین یک تا سه میلیارد تومان باشد؛ مودیانی که در گروه اول و دوم قرار نمی گیرند، جز گروه سوم محسوب می شوند که اصناف در این گروه جای می گیرند.

رئیس سازمان مالیاتی تاکید کرد: گروه سوم در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده است، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.

وی درباره روش تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن نیز گفت: مودیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۵ معاف از مالیات بوده اند باید مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

تقوی نژاد اضافه کرد: البته اعلام مراتب قبول این دستورالعمل از سوی صاحبان مشاغل گروه سوم که مشمول آن هستند نیز الزامی است.

پندار سیستم

وی درباره مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خرداد ماه ۱۳۹۷ ندارند نیز گفت: مالیات مقطوع آنها حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. پرداخت نکردن به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، پرداخت نشدن اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مودی در سال ۱۳۹۶ بیش از مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان است، پرونده مودی طبق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می شود.

وی اظهار داشت: مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم و یا به دلیل تسلیم نکردن اظهارنامه مالیاتی بدون اعمال معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال ۱۳۹۵ به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۵ آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ خود را در موعد مقرر قانونی به صورت جداگانه ارایه کنند و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل، فرم مربوط به بند ۶ این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم در خصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۶ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

وی تصریح کرد: صاحبان مشاغل گروه سوم که مشمول این دستورالعمل هستند باید حداکثر تا پایان خردادماه امسال فرم خود را به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.tax.gov.ir ارسال کنند.

به گزارش ایرنا، سال گذشته میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ صاحبان مشاغل گروه سوم با افزایش ۸ درصد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۴ به صورت مقطوع تعیین شد و در سال ۹۵ مالیات یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از اصناف بر اساس نامه خوداظهاری وصول شد.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.