نرم افزارحسابداری صدگان

ضرورت مطابقت اساسنامه کلیه شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس

0 1,362

حسابداراپ

پندار سیستم

بنا به بخشنامه سازمان بورس و اوراق بهادار ، به ضرورت مطابقت اساسنامه کلیه شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با اساسنامه نمونه مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تاکیدشد.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.