بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۳۲مورخ ۹۷/۳/۶ (صدورصورتحساب فروش ارز وحق العمل کاری)

0 324

هوفر

شرایط صدورصورتحساب فروش ارز وحق العمل کاری توسط سازمان امورمالیاتی اعلام شد.
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.