حسابان وب

هشدار به خریداران و فروشندگان انواع ارز

0 693

حسابداراپ

سازمان امورمالیاتی درقالب اطلاعیه ای ، به خریداران و فروشندگان انواع ارز هشدارداد.

 لزوم نگه داری مستندات معاملات ارزی خریداران و فروشندگان جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی

فینتو

 عدم افشای اطلاعات مذکور در ارسال فهرست معاملات فصلی، جرائم ماده ۱۶۹ را در پی خواهد داشت.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.