نرم افزارحسابداری صدگان

میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ مشخص شد

0 1,794

حسابداراپ

با تصویب افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷، پرداختی به هیچ یک از کارکنان دولت در سال ۹۷ از مبلغ ۱۲ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» با تصویب هیئت وزیران ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان ۲۵ هزار و ۵۹۳ ریال تعیین می شود.

هم چنین، ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۷ به میزان هزار و ۷۹۷ ریال مشخص شد.

گفتنی است، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ به میزان شش درصد تعیین می شود.

بر همین اساس، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۱ میلیون و ۲۳۰ هزار ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود. در صورتی که حقوق و مزایای مستمر هر یک از شاغلین پس از اعمال ضریب حقوق موضوع بندهای این تصویب نامه و ضریب تعدیل موضوع بند (۷)،‌ کمتر از ۱۲ میلیون ریال باشد، مابه التفاوت آن تا ۱۲ میلیون ریال به سقف مبلغ محاسبه شده،‌ ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

افزودنی است، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان هفت میلیون و ۱۶۱ هزار ریال تعیین می شود که با احتساب فوق العاده های موضوع ماده (۶) قانون یادشده و ضریب تعدیل موضوع بند (۷) این تصویب نامه، این میزان نباید کمتر از ۱۲ میلیون ریال شود و مابه التفاوت آن تا ۱۲ میلیون ریال به سقف مبلغ محاسبه شده،‌ ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

هم چنین، حقوق مقامات و همطرازان مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه ­های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان­ ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان­ ها در سال ۹۷ افزایش نمی­ یابد.

گفتنی است، با استناد به جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، کلیه کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال ۱۳۹۷، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این تصویب نامه، ماهانه کمتر از ۵۰ میلیون ریال باشد، حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان ضریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۷، رشد می یابد:


۱۱+ (حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۷ با واحد میلیون ریال) ×۲۲/۰- = ضریب تعدیل (%) 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.