حسابان وب

مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب شد

0 1,542

حسابداراپ

هیئت وزیران، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم برای اجرا در سال ۱۳۹۷ را تصویب کرد.

به گزارش “پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت”، هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد:

حسابداری علیمرادی

مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴ – در سال ۱۳۹۷، معادل چهل و پنج درصد (۴۵%) ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال ۱۳۹۷ که با رعایت نصاب مقرر در ماده مذکور برای سال ۱۳۹۶ تعیین گردیده است، می باشد.

جهت دریافت متن کامل تصویب نامه اینجا کلیک کنید.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.