حسابان وب

دستورالعمل مرتبط با کفایت سرمایه بانک‌ها اصلاح شد

0 414

حسابداراپ

«دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» با هدف انطباق با استانداردهای بین المللی و شرایط کنونی نظام بانکی اصلاح و ابلاغ شد.

 

در دستورالعمل جدید سعی بر آن بوده که با بهره‌گیری از آخرین استانداردهای بین‌المللی از جمله اسناد منتشره در این زمینه توسط کمیته بال و هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و با نظرداشت به شرایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور، چارچوب مقررات مربوط به کفایت سرمایه و سرمایه نظارتی تا حد امکان منطبق و هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی باشد.

متعاقب ابلاغ بخشنامه شماره ۹۶.۱۱۱۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶.۴.۱۷ و با توجه به جدید بودن مفاد دستورالعمل مذکور، برخی سؤالات و ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص روش‌های محاسباتی مطرح شد که تغییرات و اصلاحاتی را در روش‌های محاسباتی ایجاب می‌کرد.

از این‌رو، به استناد اختیارات مقرر در ماده (۲۷) دستورالعمل، تغییرات پیشنهادی، در  بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۱۲.۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. تغییرات مذکور ناظر بر موارد زیر است:

حسابداری علیمرادی

۱. نحوه موزون به ریسک نمودن مطالبات از مؤسسات اعتباری

۲. نحوه تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق

۳. محاسبه سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار

متن کامل دستورالعمل در اینجا قابل مشاهده است.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.