حسابان وب

دستورالعمل حق التحرير تنظيم اسناد نقل و انتقال اموال غيرمنقول تبصره ۳ ماده ۶۴ ق.م.م

0 1,381

حسابداراپ

شوراي عالي كانون ها و جوامع سردفتري كشور ، در خصوص حق التحرير تنظيم اسناد نقل و انتقال اموال غيرمنقول تبصره ۳ ماده ۶۴ ق.م.م اعلام نظر کرد.


حسابداری علیمرادیارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.