ACCPress.com – تازه های حسابداری

نحوه حسابداری مخارج سرمایه ای پس از بهره برداری داراییهای ثابت

 • دسته بندی: اخبار مجامع حرفه اي, اخبارحسابداری

مخارج سرمایه ای پس از تحصیل و بهره برداری داراییهای ثابت را می توان به چهار طبقه(تعویض و بهسازی گسترش و الحاق، مخارج جابجایی و نصب مجدد و تعمیرات اساسی) تقسیم نمودکه در ادامه توضیحات مربوط به هریک ارائه شده است.


?۱-۴ ) تعویض و بهسازی

از رده خارج کردن جزئی از یک دارایی و جانشین کردن آن با دارایی جدید، تعویض و بهسازی است. که :

تعویض: جایگزین کردن قطعات یا اجزای عمده اموال با قطعات جدیدی که توانایی مشابه با قطعه قبلی دارد.

بهسازی: جایگزین کردن قطعات یا اجزای عمده اموال با قطعات جدیدی که توانایی برتری نسبت به قطعه قبلی دارد.

برای قطعه ی تعویض و یا بهسازی شده اگر :

?۱-۱-۴ ) مبلغ دفتری قطعه ی جایگزین شده مشخص باشد:

بهای تمام شده واستهلاک انباشته دارایی قدیم از حسابها خارج، کل سودیازیان آن شناسایی،ومخارج تعویض و نوسازی به حساب دارایی منظور، و طی عمر مفید باقیمانده دارایی اصلی مستهلک میگردد.

?۲-۱-۴ ) مبلغ دفتری قطعه ی جایگزین شده مشخص نباشد:

?۱-۲-۱-۴ ) در صورتی که عمر مفید دارایی افزایش یافته باشد مخارج تعویض یا نوسازی به حساب استهلاک انباشته بدهکار میشود.

?۲-۲-۱-۴) در صورتی که کمیت یا کیفیت واحدهایی که دارایی تولید میکند افزایش یافته باشد مخارج تعویض یا نوسازی به حساب دارایی بدهکار می شود.

مخارج حذف و خارج کردن قطعه قبلی از جریان کاربه بهای تمام شده دارایی اضافه نمیشودوبه حساب هزینه ی جاری منظور میگردد.

 ۲-۴ ) گسترش و الحاق

افزودن دارایی جدید و جداگانه به دارایی های موجودیا توسعه آن (مانند افزودن یک یا چند اتاق یا نصب سیستم تهویه مطبوع به یک بنا) است.

درصورتی که عمر مفید دارایی جدید وابسته به عمردارایی قدیمی باشد، مخارج انجام شده به حساب دارایی مربوطه منتقل و در طول عمربرآوردی یا باقیمانده عمردارایی قدیم (هر کدام کوتاهترباشد) مستهلک می شود.

اگرعمر دارایی جدید وابسته به عمر دارایی قدیم نباشد، می تواند به حساب دارایی جداگانه ای منتقل، و در طول عمربرآوردی آن مستهلک گردد.
ممکن است در جریان توسعه دارایی، زیانهایی به دانشگاه تحمیل گردد. مثلا در نتیجه افزایش یک بخش به ساختمان، لازم باشد تاسیسات جدیدی با ظرفیت.بیشتر، به جای تاسیسات حرارت مرکزی قدیم نصب گردد.

در این موردثبت مخارج گسترش والحاق به دارایی ها باید با خارج کردن بهای تمام شده واستهلاک انباشته دستگاه حرارت مرکزی قدیمی از حسابها و شناسایی هر گونه سود یا زیان ناشی از کنار گذاشتن تاسیسات قبلی همراه باشد. در هر حال، زیان ناشی از کنار گذاشتن دارایی قدیم، نباید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی جدید به حساب بیاید.

?۳-۴ ) مخارج جابجایی و نصب مجدد

مخارج جابجایی ونصب مجددبه معنای جابجایی وتجدید آرایش گروهی ازدارایی ها به منظورتسهیل ویا بهبود در امر استفاده و کارایی آنها می باشد.

?۱-۳-۴ ) اگر بهای تمام شده نصب اولیه دارایی مشخص باشد:

حسابداری مخارج جابجائی و نصب مجدد، مشابه تعویض یا نوسازی عمل میشود.

?۲-۳-۴ ) اگر بهای تمام شده نصب اولیه دارایی مشخص نباشد:

۱ ) اگر مخارج جابجائی و نصب مجدد با اهمیت باشد و منافع آن عاید دوره های مالی آینده شود به حساب دارایی منظور میشود.

۲ ) اگر مخارج جابجائی و نصب مجدد جزئی باشد یا منافع آینده آن به نحوی معقول قابل برآورد نباشد این گونه مخارج در دوره های وقوع، هزینه دوره جاری محسوب میشود.

?۴-۴ ) تعمیرات اساسی :

تعمیرات اساسی، مخارج غیر مستمر و عمدهای است که صرف مرمت کلی دارایی میگردد که نتیجه آن افزایش عمر مفید دارایی نسبت به قبل از تعمیرمی باشد.

 تذکر مهم :

در کلیه روشهای حسابداری فوق باید توجه داشت که افزایش مبلغ دفتری داراییها در هریک از حالات فوق حداکثرتا مبلغ قابل بازیافت از آن دارایی دروضعیت پس از انجام مخارج، امکان پذیراست و مازاد بر مبلغ قابل بازیافت لازم است هزینه دوره تلقی شود. 

 

 

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
 • بدون نظر
 • آمار : 713 بازدید
 • ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: