نرم افزارحسابداری صدگان

عملکرد ۱۱ ماهه درآمدهای مالیاتی

0 606

حسابداراپ

دولت در ۱۱ ماهه ابتدای سال گذشته ۹۲۱.۸ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی کسب کرده که این میزان حدود ۸۶ درصد رقم مصوب و پیش‌بینی شده در این دوره بوده است.

پندار سیستم


بررسی وضعیت بودجه عمومی دولت به استثنای درآمدها و پرداخت‌های اختصاصی در بهمن ماه امسال که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که ۱۲۵۶ هزار میلیارد ریال از درآمدهای دولت به نسبت ۱۶۰۲.۶ هزار میلیارد ریال مصوب در ۱۱ ماهه ابتدای سال ۹۶، محقق شده است.

بر پایه این گزارش، میزان درآمدهای مصوب مالیاتی در ۱۱ ماه ابتدای سال گذشته ۱۰۷۲.۱ هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان، ۹۲۱.۸ هزار میلیارد ریال محقق شد.

در بخش مالیات اشخاص حقوقی طی ۱۱ ماهه ابتدای سال گذشته ۳۳۷.۶ هزار میلیارد ریال درآمد مصوب شده بود که از این میزان ۲۴۳.۶ هزار میلیارد ریال محقق شد. همچنین از پیش‌بینی ۱۵۸.۷ هزار میلیارد ریال درآمد در بخش مالیات بر درآمدها نیز ۱۳۴.۵ هزار میلیارد ریال نهایی شده است.

دولت در ۱۱ ماه ابتدای سال ۹۶ موفق به کسب ۲۵ هزار میلیارد ریال مالیات بر ثروت شده و در عین حال پیش بینی درآمد در این خصوص به میزان ۲۷.۲ هزار میلیارد ریال بوده است.

جمع مصوب مالیات‌های مستقیم در ۱۱ ماه ابتدای سال گذشته به میزان ۵۲۳.۶ هزار میلیارد ریال بود که از این میزان، ۴۰۳ هزار میلیارد ریال محقق شد. در بخش مالیات بر واردات نیز دولت ۱۶۰ هزار میلیارد ریال درآمد ۱۱ ماهه پیش بینی کرده بود که در نهایت تا پایان بهمن ماه توانست بیش از میزان مصوب یعنی ۱۷۵.۹ هزار میلیارد ریال از آن را کسب کند.

برای ۱۱ ماه ابتدای سال گذشته ۳۸۸.۵ هزار میلیارد ریال مالیات بر کالاها و خدمات پیش بینی شده بود که در نهایت به میزان ۳۴۲.۸ هزار میلیارد ریال محقق شد. جمع مالیات های غیرمستقیم در دوره مورد بررسی، ۵۴۸.۵ هزار میلیارد ریال مصوب بوده که از این میزان در نهایت ۵۱۸.۷ هزار میلیارد ریال نهایی شده است.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.