- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

دو امکان جدید سامانه شماره اقتصادی

براساس بروز رسانی سامانه شماره اقتصادی ، دو امکان جدید در این سامانه قابل دسترسی شده است.


۱- بررسی بدهی مالیاتی

۲- اظهارنامه پلمپ دفاتر تجاری