حسابان وب

حذف ماده ۱۰۴ ازسال ۱۳۹۵ ونحوه اعمال آن برای پیمانکاران

0 4,848
محل تبلیغ شما

دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی ، نکات قابل توجه پیمانکاران درحذف ماده ۱۰۴ ازسال ۱۳۹۵ را تشریح کرد.


پندار سیستمارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.