- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

مشخصات سخت افزاری و ویژگی های نرم افزاری سامانه صندوق فروش

بموجب آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ ق.م.م مشخصات سخت افزاری و ویژگی های نرم افزاری سامانه صندوق فروش بدین شرح می باشد: