نرم افزارحسابداری صدگان

اطلاعیه شماره ۳۲ مورخ۹۶/۱۱/۲۵(تعیین نام اشخاص حقوقی)

0 763

حسابداراپ

متقاضی محترم تعیین نام اشخاص حقوقی با توجه به خدمات غیرحضوری و الکترونیکی شدن فرآیندهای ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ازطریق سامانه های الکترونیکی و تخصصی، جستجو و رزرو نام هیچگونه هزینه ای نداشته و به صورت رایگان انجام می پذیرد 


پندار سیستم

و پس از ثبت شخصیت حقوقی صرفا حقوق دولتی به مبلغ ۴۰/۰۰۰ ریال از متقاضی اخذ می گردد، لذا  پرداخت هرگونه وجه و هزینه اضافی بجز مورد فوق فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا از هرگونه پرداخت تحت هرعنوان جلوگیری بعمل آید .


                                                                                                             اداره تعیین نام ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاریمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.