نظریه در خصوص جریمه کتمان درآمد

0 138

دفتر فنی وحسابرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی ، توضیحاتی  در خصوص جریمه کتمان درآمد ارائه کرد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.