حسابان وب

ضرورت بروز بودن آدری وکد پستی جهت پلمپ دفاتر قانونی

0 573
آکادمی محسن قاسمی

با توجه به مكانيزه شدن پلمپ دفاتر قانونی ، همچنين ضرورت درج آدرس فعلی جهت دریافت پستی دفاتر و به تبع آن تطبیق با كد پستی ، لازم است چنانچه تغییرات آدرس محل فعلی شرکت به ثبت نرسیده هرچه سریعتر با صورتجلسه تغییر آدرس محل و ثبت آن دراداره ثبت شرکت ها ، مکان دریافت مطمئن و در موعد مقرر دفاتر را فراهم نمایید.


فینتو

لذا توصيه می شود از هم اكنون جهت انجام این فرایند و اخذ دفاتر قانونی سال بعد اقدام فرمایید.

محتوا: تازه های حسابداریارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.