نرم افزارحسابداری صدگان

دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی برای ایجاد هیأت ماده‌ی ۲۵۱ مکرر در استان‌ها

0 925

حسابداراپ

براساس دستور وزیر اقتصاد به منظور تأمین هر چه بیش‌تر حقوق مؤدیان و ساماندهی در رسیدگی به امور مؤدیان مالیاتی، هیأت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها ایجاد می‌شود.


پندار سیستم

به موجب این دستور، بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مقرر می گردد رسیدگی به شکایات مالیاتی اشخاص حقیقی تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف پنج میلیارد ریال مالیات‌های قطعی شده اعم از منابع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم (مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره مالیاتی و تجمیع عوارض) در هیأت ماده ۲۵۱ مکرر مرکز استان انجام شود.

مسعود کرباسیان با تأکید بر توسعه‌ی ظرفیت‌ها برای توجه هر چه بیش‌تر به موضوع حقوق شهروندی، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها را مکلف کرد با انجام هماهنگی های لازم وفق دستورالعمل اجرایی، نسبت به استقرار هیأت مذکور و واحد دادرسی مالیاتی اقدام کنند به نحوی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ شکایات مؤدیان مالیاتی ابوابجمعی خود را دریافت و اقدامات بعدی را معمول نمایند.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.