حسابان وب

حذف دوران تحصیل برای محاسبه سن بازنشستگی

0 946

حصین حاسب

بر اساس لایحه جدید دولت و در صورت تصویب آن در مجلس، شرایط محاسبه دوران تحصیل در سابقه خدمت برای مشخص شدن سن بازنشستگی تغییر خواهد کرد.


پندار سیستم

بر اساس لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، از این پس دوران تحصیل جزو سابقه خدمت برای بازنشستگی محسوب نمی‌شود.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰۵ جدید قانون مدیریت خدمات کشوری، دوران تحصیل که به صورت تعهد خدمت قبل از استخدام یا حین خدمت در اوقات اداریدر مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن توسط کارمندان طی شده یا می‌شود جزو سابقه خدمت باری بازنشستگی منظور نمی‌گردد.

همچنین حکم مندرج در قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش از این جهت فاقد اعتبار خواهد شد.

گفتنی است، این لایحه اخیرا توسط رئیس جمهور به رئیس مجلس جهت طی تشریفات قانونی ارائه شده است.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.