نرم افزارحسابداری صدگان

۱۵ دی ماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه ارزش افزوده پاییز ۹۶

0 759

حسابداراپ

مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیانی که در مراحل هفتگانه فراخوان شده اند ۱۵ روز پس از پایان هر فصل فرصت دارند نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره اقدام نمایند.


پندار سیستم

در این راستا مودیان مشمول حداکثر تا ۱۵ دی ماه سالجاری فرصت دارند نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۹۶ از طریق سامانه www.evat.ir اقدام نمایند.

سازمان امورمالیاتیمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.