- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

وضعیت تجدید ارزیابی دارایی ها در بودجه ۹۷

رئیس اتاق بازرگانی ایران از عدم اشاره به تجدید ارزیابی دارایی های بنگاه ها در لایحه بودجه ۹۷ انتقاد کرد.


به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، غلامحسین شافعی در جلسه عصر دیروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و در حضور وزیر اقتصاد افزود: به زغم تصویب تجدید نظر ارزیابی دارایی های بنگاه ها در جلسات قبلی شورا ، در لایحه بودجه ۹۷ هیچ اشاره ای به آن نشده است.

وی گفت: طبق بند ” ز” ماده ۱۱ لایحه بودجه ۹۷ فقط از یک شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکپتری ایران (پنها) نام برده شده در حالیکه از تجدید ارزیابی بنگاه های فعالان اقتصادی در بودجه ۹۷ خبری نیست.

براساس این گزارش، این در حالی است که شاپور محمدی دو روز پیش گفته بود: هر چند در لایحه بودجه ۹۷ معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی مجددا لحاظ شده اما باید منتظر تصمیم مجلس بود.

در لایحه بودجه ۹۷ معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی مجددا دیده شده است .

در عین حال  شاپور محمدی ، رئیس سازمان بورس گفت:در لایحه بودجه ۹۷ معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی مجددا دیده شده است که باید منتظر مجلس بمانیم که خبر آن تاثیر با اهمیتی در بازار سرمایه خواهد داشت.