نرم افزارحسابداری صدگان

سقف معافیت مالیاتی حقوق سال ۹۷ مصوب کمیسیون تلفیق مجلس

0 1,417

حسابداراپ

باتوجه به انتشار گزارش کمیسیون تلفیق مجلس  در خصوص بودجه سال آینده  ، سقف معافیت مالیاتی حقوق سال ۹۷ مشخص شد.


براین اساس می توان محاسبات زیر را نتیجه گرفت:

۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰÷۱۲=۲۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال معافیت ماهانه حقوق بگیران
➖ معافیت اشخاص موضوع ماده ۱۰۱و  ۵۷
۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰÷۱۲=۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال ماهانه

پندار سیستم
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.