اعتراض به پرداخت حق تمبر موضوع بند د ماده ۱۰۳ ق. م. م

0 174

جامعه مشاوران مالیاتی در نامه ای  به پرداخت حق تمبر موضوع بند د ماده ۱۰۳ ق. م. م اعتراض کرد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.