حسابان وب

نمونه هایی ازعوامل خطر مرتبط با تحريفهاي ناشي از گزارشگري مالي متقلبانه

0 669

هوفر

موارد زير، نمونه‌هايي از عوامل خطر مرتبط با تحريفهاي ناشي از گزارشگري مالي متقلبانه است:


تهدید ثبات یا سودآوری مالي بدلیل شرايط اقتصادي، صنعت يا عمليات واحد تجاري، مانند:

* وجود رقابت شديد يا اشباع بازار، همراه با روند نزولي حاشيه سود.
* آسيب پذيري بالا در مقابل تغييرات سريع، نظیر تحولات فناوري، ناباب شدن محصول يا نرخهاي سود بانکی.
* كاهش عمده در تقاضاي مشتريان و افزايش شکستهای تجاري در صنعت و كل اقتصاد.
* زيانهاي عملياتي كه منجر به خطر ورشكستگي، توقيف اموال يا از دست دادن كنترل واحد تجاری به صورت ناخواسته مي‌شود.
* جريانهاي نقدي عملیاتی منفي مستمر يا ناتواني در ايجاد جريانهاي نقدي عملیاتی علیرغم گزارش سود و رشد سود.
* رشد سريع يا سودآوري غير عادي، به ويژه در مقايسه با ساير واحدهاي تجاري فعال در همان صنعت.
الزامات حسابداري، قانوني يا مقرراتي جديد.

فشار بیش از حد بر مدیران اجرایی براي دستيابي به الزامات يا انتظارات اشخاص ثالث به دليل:

انتظارات تحلیلگران سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاران نهادی، اعتباردهندگان عمده يا ساير اشخاص ثالث در مورد سودآوری یا روند آن (به ویژه انتظارات بلند پروازانه غیرمنطقی يا غير واقع بينانه)، شامل انتظارات ايجاد شده توسط مدیران اجرایی براي مثال، از طریق ارائه اخبار یا گزارشهای سالانه بیش از حد خوشبينانه مدیران اجرایی.

حسابان وب

نياز به اخذ تسهیلات مالی یا سرمایه اضافي براي حفظ توان رقابتی- شامل تأمين مالي برای مخارج تحقيق و توسعه يا مخارج سرمايه‌اي عمده.

توانايي اندك در دستیابی به الزامات مقرر شده توسط بورس يا بازپرداخت بدهيها يا ایفای سایر تعهدات.

آثار منفي واقعي یا متصور ناشی از گزارش نتايج مالي ضعيف بر معاملات عمده در جریان انجام مانند تركيبهای تجاري يا انعقاد قراردادهای عمده.

عوامل خطر مرتبط با تحريفهاي ناشي از سوء استفاده از داراييها:

تعهدات مالي شخصي به مدیران اجرایی يا كاركنانی که به وجوه نقد يا ساير داراييهاي مستعد سرقت و سوء استفاده دسترسی دارند، ممکن است آنها را تحت فشار قرار دهد.
تیرگی روابط بين واحد تجاري و كاركناني كه به وجوه نقد يا ديگر داراييهاي مستعد سرقت دسترسي دارند، ممكن است این کارکنان را وادار کند دست به سوء استفاده از داراييها بزنند. براي مثال روابط تيره ممكن است در اثر موارد زير به وجود آيد:

* اخراج كاركنان در آينده قابل پيش‌بيني يا مشخص.
* تغييرات جاري يا قابل پيش‌بيني در حقوق و مزایای كاركنان.
* اعطای ترفيعات، حقوق و مزاياي جبران خدمات يا ديگر پاداشهای مغاير با انتظارات کارکنان.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.