حسابان وب

بعد از فوت مستمری به چه کسی تعلق میگیرد؟

0 3,779

حسابداراپ

برای فرزندان سهم مستمری ۲۵ درصد است که بین تمام بازماندگان فرزند بطور تساوی تقسیم می شود.


به گزاس خبرگزاری خبرآنلاین، کاربری در صفحه مشکلات مردم نوشته است: بازنشسته ای فوت کرده و یک همسر دایمی دارد و از زن موقت دیگرش دو دختر مطلقه وبالای ۲۵ سال سن دارد،اما آنها تحت تکفل او نیستند.حالا مستمری به چه صورتی بین آنها تقسیم‌می شود و آیا او می توانسته قبل از فوت مشخص کند حقوق به چه کسی تعلق بگیرد؟

فینتو

در این باره روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد: مستمری وجهی است که به بازماندگان متوفی پرداخت می شود و بازماندگان مفهوم موسعتری از افراد تحت تکفل دارد. قانون افراد تحت تکفل را مشخص کرده، ولی برخی از این افراد بدون نیاز به تشریفاتی جزء افراد تحت تکفل بحساب می آیند و نیازی به اثبات تحت کفالت بودن آنها نیست. همسر دایمی متوفی در هر صورت جزء افراد بازمانده محسوب می شود و ۵۰ درصد مستمری به وی تعلق می گیرد. همسران موقت سهمی از مستمری ندارند. اما فرزندان دختر بیمه شده متوفی (چه از همسر دائمی و چه از ازدواج موقت) از مستمری سهم می برند.

البته در این مورد قانون شرایط برخورداری این افراد از مستمری را معین کرده است. بنابراین در این حالت نیز تحت کفالت بودن با تحقق شرایط ذکر شده بدست می آید که برای فرزندان دختر نداشتن شغل و شوهر مبنای پرداخت مستمری است و برای فرزندان پسر داشتن حداکثر ۱۸سال سن یا ازکارفتادگی کلی و یا ادامه تحصیل از شرایط پرداخت مستمری است.

برای فرزندان سهم مستمری ۲۵ درصد است که بین تمام بازماندگان فرزند بطور تساوی تقسیم می شود. کسانی که موضوع کفالت در مورد آنها اهمیت بیشتری دارد، پدر و مادر بیمه شده هستند که موضوع کفالت آنها باید در زمان حیات بیمه شده تحقق یافته و به اثبات برسد. یعنی بیمه شده در زمان بیمه پردازی و حیات می تواند درخواست کفالت والدین خود را به سازمان تامین اجتماعی ارائه کند،مرجع تشخیص آن نیز شعب سازمان تامین اجتماعی است. شرایط والدین برای احراز کفالت برای پدر داشتن حداقل ۶۰ و برای مادر ۵۵ سال سن است.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.