حسابان وب

پرداخت ماليات بر اساس افزايش ميزان سپرده بانكي

0 817
محل تبلیغ شما

محمدحسين اديب

كمتر از پنج كشور در جهان با ضوابط قانون پول شوئي منطبق نيستند.


هر گونه افزايش در ميزان سپرده بانكي مازاد بر معادل ريالي ده هزار دلار ( در ايران معادل حدود چهل ميليون تومان ) بايد ماليات آن پرداخت شده باشد ، در غير اين صورت مصداق پول شوئي است.
به زبان خيلي ساده اگر در حساب بانكي يك ايراني در سال بيش از چهل ميليون تومان افزايش مشاهده شود مدارك بايد نشان دهد كه ماليات آن پرداخت شده است و اگر ماليات آن پرداخت نشده باشد اين افزايش ميزان سپرده ،  مصداق پول شوئي است و اينجا صاحب حساب  است كه بايد نشان دهد افزايش،  مصداق پول شوئي نيست!
فقط در دنيا پنج كشور هنوز اين نكته را رعايت نمي كنند ايران به نهاد ناظر بر پول شوئي تعهد داده است كه قانون پول شوئي را رعايت كند لذا بنظر مي رسد طي سه سال آينده به مرور پرداخت ماليات در ايران با قانون پول شوئي منطبق شود
بر بنياد داده هاي فوق دسترسي نظام مالياتي به حساب هاي بانكي  نه تنها مجاز است بلكه در همه دنيا، متداول و جاري هم مي باشد، حساب بانكي يك فرد دائره زندگي خصوص او نيست كه سازمان امور مالياتي از آن مطلع نباشد.
مردم اصلا نبايد نگران باشند كه با اجراي قانون پول شوئي ، از مردم ماليات بيشتري دريافت ميشود ، بلكه نظر به اينكه با اجراي قانون پول شوئي فرار مالياتي بسيار كاهش مي يابد و دولت نيز در صدد افزايش وزن ماليات به صورت جدي در بودجه نيست لذا در عمل اولا آنهايي كه در وضع موجود ماليات مي دهند ، ماليات كمتري پرداخت مي كنند و ثانيا عدالت مالياتي بيشتر بر قرار ميشود
اكنون توليد كنندگان و كساني كه  مجبورند شفاف عمل كنند ، در تور مالياتي دولت گير افتاده اند با اجراي قانون پول شوئي ، فرار مالياتي به شدت كاهش يافته و فشار مالياتي به توليد و كساني كه شفاف عمل مي كنند كاهش مي يابد.
سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات سال ٩٥ در پرونده هاي بزرگ ، ماليات قطعي هر پرونده را با حساب بانكي مودي مالياتي راستي آزمايي مي كند و نبايد مغايرت مشاهده شود ، به عبارت ديگر در خصوص پرونده هاي بزرگ هر نوع افزايش در حساب بانكي بايد ماليات آن داده شده باشد
در سال گذشته ١٦٠٠ ميليارد تومان ماليات بر اساس افزايش در حساب بانكي دريافت شد
به مرور در مورد ديگر پرونده ها هم پرداخت ماليات بايد با حساب بانكي،  راستي آزمايي شود
با اجراي قانون پول شوئي قاچاق كالا به شدت كاهش مي يابد ، در وضع موجود كالا به صورت قاچاق وارد كشور ميشود اما پول كالاي قاچاق در سيستم بانكي قانونا جابجا ميشود ، با قانون پول شوئي جابجائي پول كالاي قاچاق تقريبا غير ممكن ميشود ، با قانون پول شوئي ، سر و ته هر پولي بايد معلوم باشد ، ورود بيش از معادل ريالي ده هزار دلار به يك حساب بانكي در ايران بايد معلوم باشد كه از كجا آمده و علاوه بر آن بايد ماليات آن داده شده باشد ، كالاي قاچاق كه ماليات آن پرداخت نشده ، به سادگي قابل شناسائي است.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.