تمدیدمهلت ارسال صورت معاملات فصلی بهاروتابستان۹۶

0 89

با توجه به موافقت به عمل آمده، مهلت ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی مربوط به سال ۱۳۹۶ تمدید گردید.


اطلاعات تکمیلی، متعاقبا اعلام خواهد گردید.

سازمان امور مالیاتی کشورارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.