حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۱۷مورخ۹۶/۷/۲۲(نحوه بررسي تطبيق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه هاي استخراج اطلاعات مالياتي)

0 2,813
آکادمی محسن قاسمی

نحوه بررسي تطبيق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه هاي استخراج اطلاعات مالياتي توسط سازمان امورمالیاتی تشریح شد.


فینتو


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.