حسابان وب

در بخشنامه بررسی تراکنش های بانکی تجدید نظر کنید

0 785
آکادمی محسن قاسمی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با ارسال نامه ای ،خواستار تجدید نظر در بخشنامه بررسی تراکنش های بانکی شد.


فینتوارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.