در بخشنامه بررسی تراکنش های بانکی تجدید نظر کنید

0 488

هوفر

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با ارسال نامه ای ،خواستار تجدید نظر در بخشنامه بررسی تراکنش های بانکی شد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.