ارزش افزوده کارگزاران رسمی بیمه

0 61

درپاسخ به انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه ، چگونگی  ارزش افزوده فعالیت کارگزاری بیمه تشرح شد.
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.