حسابان وب

متوقف شدن تغيير اختياري صندوق بازنشستگي

0 881

حصین حاسب

با توجه به پایان یافتن اعتبار بند “ب” ماده “۲” قانون برنامه پنجم توسعه وعدم پیش­بین مقررات مشابه در قانون برنامه ششم توسعه و همچنین قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور، اخذ درخواست جهت تغییر اختیاری صندوق بازنشستگی کلیه متقاضیان از تاریخ ۱/۱/ ۹۶ منتفی می­باشد.


پندار سیستم

 بدیهی است آن دسته از متقاضیان که تا پایان سال ۹۵ درخواست تغییر صندوق بازنشستگی خود را به شعب ذیربط ارائه نموده اند، انجام تشریفات قانونی آنان در این ارتباط بلامانع خواهد بود.

سازمان تامین اجتماعیمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.