حسابان وب

متوقف شدن تغيير اختياري صندوق بازنشستگي

0 749

حسابداراپ

با توجه به پایان یافتن اعتبار بند “ب” ماده “۲” قانون برنامه پنجم توسعه وعدم پیش­بین مقررات مشابه در قانون برنامه ششم توسعه و همچنین قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور، اخذ درخواست جهت تغییر اختیاری صندوق بازنشستگی کلیه متقاضیان از تاریخ ۱/۱/ ۹۶ منتفی می­باشد.


فینتو

 بدیهی است آن دسته از متقاضیان که تا پایان سال ۹۵ درخواست تغییر صندوق بازنشستگی خود را به شعب ذیربط ارائه نموده اند، انجام تشریفات قانونی آنان در این ارتباط بلامانع خواهد بود.

سازمان تامین اجتماعیارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.